ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုသတင်း

Powered by Drupal

မေလ၊ တတိယအပတ်တွင် ရွှေဘိုပဲစဉ်းငုံ(နီ)ဈေး မြင့်တက်လျက်ရှိ

    စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ ရွှေဘိုခရိုင် ဦးစီးမှူးရုံးအနေဖြင့် ကုန်စည်ဒိုင်များ၏ သီးနှံဈေးနှုန်းများနှင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှု တင်း/တန်စာရင်းတို့ကို အပတ်စဉ်၊ လစဉ်တင်ပြလျက်ရှိပါသည်။  

    ဇန်နဝါရီလ၊ ဒုတိယအပတ်မှစတင်၍ ရွှေဘိုဈေးကွက်သို့ ပဲစဉ်းငုံ(နီ)များ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး မေလ၊ တတိယအပတ်တွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်ဈေးနှုန်းမှာ ပဲစဉ်းငုံ(နီ)တစ်တင်းလျှင်(၁၃၄၀၀ဝိ/-) ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပြီး တစ်ပတ်အတွင်း အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှုမှာ (၁၀၅၀)တင်း/(၃၄)တန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်အပတ်နှင့် ယခုအပတ်တို့၏ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် ဈေးနှုန်းတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပါက ယခင်အပတ်၌ ပဲစဉ်းငုံ(နီ) တစ်တင်းလျှင် (၁၂၈၅၀ဝိ/-)ကျပ် ပေါက်ဈေးရှိခဲ့သဖြင့် ယခုအပတ်တွင် ယခင်အပတ်ထက် ပဲစဉ်းငုံ(နီ) တစ်တင်းလျှင် (၅၅၀ဝိ/-)ကျပ်ဈေးပိုမိုခဲ့သည့်အပြင် ဝင်ရောက်သမျှ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း ရွှေဘိုမြို့ ပဲ၊ နှမ်းကုန်စည်ဒိုင်ရှိတာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်မှုအရ သတင်းရရှိပါသည်။ ‌

DOCA(စစ်ကိုင်း)

 

ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်ပိုးသတ်ဆေး ဈေးနှုန်း၊ ဈေးကွက်အခြေအနေ

      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မေလ(ပထမ)ပတ်တွင်    ဓာတ်မြေသြဇာ အမျိုးအစားများဖြစ်သည့် အာမို (၁၀:၁၀:၅) တစ်အိတ်(၉၀,၀၀၀)ကျပ်၊ ‌ရွှေကောမတ် (၂၀:၁၂:၁၂)တစ်အိတ် (၁၃၀,၀၀၀)ကျပ်၊ ယူရီးယား (ရွှေတောင်)တစ်အိတ်(၉၀,၀၀၀)ကျပ်၊ တီစူပါ၄၆% (မျှားကမ္ဘာ) တစ်အိတ် (၇၆,၀၀၀) ကျပ်၊ ပန်းဖူး(သစ်)(တရုတ်) တစ်အိတ် (၈၉၀၀၀)ကျပ်၊ မျှားကမ္ဘာ(တရုတ်) တစ်အိတ်(၈၅,၀၀၀)ကျပ်၊ ပုလဲ(ရွှေတောင်)တစ်အိတ် (၇၉,၀၀၀)ကျပ်၊ တီစူပါ တစ်အိတ် (၇၆,၀၀၀) ကျပ်၊ နိုက်ထိုဖောစကာ (သြဘာ)တစ်အိတ် (၁၅၈,၀၀၀)ကျပ်၊ ပန်းဖူး(မြန်မာ့သြဘာ) တစ်အိတ် (၇၈၀၀၀) ကျပ်၊ အာမို(၁၅: ၁၅:၁၅)တစ်အိတ် (၁၄၈,၀၀၀)ကျပ်၊ သံဂွန်း (၁၅:၁၅:၁၅)တစ်အိတ် (၉၅,၀၀၀)ကျပ်၊ ကျွဲနက် (၁၅း၁၅း၁၅)တစ်အိတ် (၁၅၄,၀၀၀)ကျပ်၊ MC(ကွန်ပေါင်း) တစ်အိတ် (၁၄၅,၀၀၀)ကျပ်၊ ဇာမဏီ (ကွန်ပေါင်း) တစ်အိတ် (၆၉,၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ရှိခဲ့ပြီး၊ ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအစားများ ဖြစ်သည့် စတား(အာမို) (100CC)တစ်ဘူး (၅,၅၀၀)ကျပ်၊ လန်ဒါ (ဝိစာရ) (500CC)တစ်ဘူး (၂၀၀၀၀) ကျပ်၊ ဘက်တား (100CC)တစ်ထုပ် (၂၂,၀၀၀)ကျပ်၊ ဆန်နာဂျီ(100CC) တစ်ထုပ် (၁၀,၀၀၀) ကျပ်၊ ရွှေတောနစ် (မြင်းကြား) (500CC)တစ်ဘူး (၁၃၀၀၀)ကျပ်၊ မိုရယ်မုန် (500CC)တစ်ဘူး (၂၈,၅၀၀)ကျပ်၊ ဖို့စတင်း(သြဘာ) (1 Liter)တစ်ဘူး (၃,၅၀၀၀) ကျပ်၊ ဒါနာဒင်(ဩဘာ) (1 Liter)တစ်ဘူး (၅၃၀၀၀) ကျပ်၊ အစီဖိတ် (ဩဘာ)(500 g)တစ်ဘူး (၄၃၂၀၀)ကျပ်၊ ရွှေစိုက်ပါ(1 Liter)တစ်ဘူး (၃,၂၀၀၀)ကျပ်၊ အီမာ(1 Liter) တစ်ဘူး (၃၅,၀၀၀) ကျပ်၊ သန်းဒါး(10 CC) တစ်ဘူး (၁၅၀၀)ကျပ်၊ ဒိုဇာ(10 g)တစ်ဘူး (၁၈၀၀)ကျပ်၊ ထိသေစားသေ (1 Liter)တစ်ဘူး (၁၃၀၀)ကျပ်၊ ပင်လုံးပြန့်(1 Liter) တစ်ဘူး (၂၉,၀၀၀) ကျပ်ဖြင့်   အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

     ယခု မေလ(ဒုတိယ )ပတ်တွင်    ဓာတ်မြေသြဇာ အမျိုးအစားများဖြစ်သည့် အာမို (၁၀:၁၀:၅) တစ်အိတ်(၉၀,၀၀၀)ကျပ်၊ ‌ရွှေကောမတ်(၂၀:၁၂:၁၂)တစ်အိတ် (၁၃၀,၀၀၀)ကျပ်၊ ယူရီးယား (ရွှေတောင်)တစ်အိတ်(၉၀,၀၀၀)ကျပ်၊ တီစူပါ၄၆% (မျှားကမ္ဘာ) တစ်အိတ် (၈၂,၀၀၀) ကျပ်၊ ပန်းဖူး(သစ်)(တရုတ်) တစ်အိတ် (၉၀၀၀၀)ကျပ်၊ မျှားကမ္ဘာ(တရုတ်) တစ်အိတ်(၈၈,၀၀၀)ကျပ်၊ ပုလဲ(ရွှေတောင်)တစ်အိတ် (၈၀,၀၀၀)ကျပ်၊ တီစူပါ တစ်အိတ် (၈၂,၀၀၀) ကျပ်၊ နိုက်ထိုဖောစကာ (သြဘာ)တစ်အိတ် (၁၅၈,၀၀၀)ကျပ်၊ ပန်းဖူး(မြန်မာ့သြဘာ) တစ်အိတ် (၇၉၀၀၀) ကျပ်၊ အာမို(၁၅: ၁၅:၁၅)တစ်အိတ် (၁၅၈,၀၀၀)ကျပ်၊ သံဂွန်း (၁၅:၁၅:၁၅)တစ်အိတ် (၁၀၅,၀၀၀)ကျပ်၊ ကျွဲနက် (၁၅း၁၅း၁၅)တစ်အိတ် (၁၅၄,၀၀၀)ကျပ်၊ MC(ကွန်ပေါင်း) တစ်အိတ် (၁၄၅,၀၀၀)ကျပ်၊ ဇာမဏီ (ကွန်ပေါင်း) တစ်အိတ် (၆၉,၀၀၀)ကျပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ရှိခဲ့ပြီး၊ ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအစားများ ဖြစ်သည့် စတား(အာမို) (100CC)တစ်ဘူး (၆,၀၀၀)ကျပ်၊ လန်ဒါ (ဝိစာရ) (500CC)တစ်ဘူး (၂၂၀၀၀) ကျပ်၊ ဘက်တား (100CC)တစ်ထုပ် (၂၂,၀၀၀)ကျပ်၊ ဆန်နာဂျီ(100CC) တစ်ထုပ် (၁၀,၀၀၀) ကျပ်၊ ရွှေတောနစ် (မြင်းကြား) (500CC)တစ်ဘူး (၁၃၀၀၀)ကျပ်၊ မိုရယ်မုန် (500CC)တစ်ဘူး (၂၉,၀၀၀)ကျပ်၊ ဖို့စတင်း(သြဘာ) (1 Liter)တစ်ဘူး (၃,၆၀၀၀) ကျပ်၊ ဒါနာဒင်(ဩဘာ) (1 Liter)တစ်ဘူး (၅၄၀၀၀) ကျပ်၊ အစီဖိတ် (ဩဘာ)(500 g)တစ်ဘူး (၄၆၀၀၀)ကျပ်၊ ရွှေစိုက်ပါ(1 Liter)တစ်ဘူး (၃,၄၀၀၀)ကျပ်၊ အီမာ(1 Liter) တစ်ဘူး (၃၅,၀၀၀) ကျပ်၊ သန်းဒါး(10 CC) တစ်ဘူး (၁၃၀၀)ကျပ်၊ ဒိုဇာ(10 g)တစ်ဘူး (၁၈၀၀)ကျပ်၊ ထိသေစားသေ (1 Liter)တစ်ဘူး (၁၃၀၀)ကျပ်၊ ပင်လုံးပြန့်(1 Liter) တစ်ဘူး (၂၉,၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခင်အပတ်နှင့် ယခုအပတ် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဈေးနှုန်းများ အနည်းငယ်မြင့်တက်မှုရှိပါကြောင်း လေ့လာသိရှိရသည်။

DOCA(စစ်ကိုင်း)

 

 

မုံရွာမြို့တွင် ရာသီပေါ် ထန်းသီးဆန်များ ဈေးကွက်သို့ ရောက်ရှိလာ

      စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့တွင် စားသုံးသူဈေးကွက်သို့ ရာသီပေါ်သီးနှံဖြစ်သည့်  ထန်းသီးဆန်များ၊ ထန်းသီးများ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး  ကန်သာယာဈေး၊ နန္ဒဝန်ဈေးနှင့် အိုးအိမ်းဈေးများတွင်  မုံရွာမြို့နယ်ရှိ  ကျေးရွာများက ဈေးသည်များ လာရောက်ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

      ထန်းသီးတစ်လုံးလျှင် ထန်းသီဆန် ၃ ဆန်ဝန်းကျင်ပါရှိပြီး  အရွယ်အစားအလိုက် အလုံးကြီးပါက ငွေကျပ် (၁၀၀၀) ဖိုး (၃) လုံး၊အသေး ငွေကျပ် (၁၀၀၀) ဖိုး(၄) လုံး၊ ထန်းသီးဆန် (၁)ထုပ်လျှင် (၁၀၀၀)ကျပ်နှုန်းဖြင့်  ရောင်းချရပြီး  အလုံးရေ ၁၅ လောက်ပါသော ထန်းသီးအခိုင်လိုက်ကို ငွေကျပ် ၃၅၀၀ မှ ၅၀၀၀ ကျပ်ထိ ရောင်းချရပါကြောင်း  သိရှိရပါသည်။ တန်ခူးလ၊ ထန်းသီးပေါ်ချိန်တွင် အရည်ရွှမ်း၍ စားသုံးရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပြီး နယုန်လလောက်မှာ အရင့်ဘက်သို့ ရောက်လာသဖြင့် နည်းနည်းမာလာပါကြောင်း ၊ တစ်ရက်လျှင် ရောင်းရငွေမှာ ငွေကျပ်(၁၅၀၀၀) ကျော်နှင့် (၂၀၀၀၀)ကျပ်ဝန်းကျင်ခန့် ရောင်းချရပါကြောင်း၊ ထန်းပင်ကို ကိုယ်တိုင်တက်ခုတ်၍ ရောင်းချသဖြင့် အရင်းစိုက်ထုတ်ရမှုမရှိဘဲ  ထန်းသီးပေါ်ချိန်တစ်ရာသီလျှင် တစ်လခွဲခန့်ကြာမြင့်၍  ငွေကျပ် ၅ သိန်းခန့် အပိုဝင်ငွေရရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

DOCA(စစ်ကိုင်း)

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော စပါး/ ဆန်ဈေးနှုန်းများအခြေအနေ

    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ  ဆန်ပိုဒေသများဖြစ်သော ကလေး၊ ကသာ၊ ကန့်ဘလူ၊ ရွှေဘိုနှင့် ရေဦး၊ ကသာခရိုင်(အင်းတော်မြို့နယ်)နှင့် မုံရွာခရိုင်များ အနေဖြင့် စပါး၊ ဆန် ဈေးနှုန်းများ မှာ ယခင်အပတ်များအတိုင်း ဈေးအေးနေပါကြောင်း သိရှိရပါသည်။

     စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မေလ  (ဒုတိယ) ပတ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော စပါး/ ဆန် ဈေးနှုန်းများမှာ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်မှ ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း (စပါး)(သစ်)  တင်း ၁၀၀လျှင် ကျပ် ၄၃၀၀၀၀၀၊ ပေါ်ဆန်း (ဆန်) (သစ်)၂၄ပြည်ပါ တစ်အိတ်လျှင် ၁၅၀၀၀၀ကျပ်၊ ရွှေဘိုဧရာမင်း(စပါး)(သစ်)  တင်း ၁၀၀လျှင် ကျပ် ၃၃၀၀၀၀၀၊ ဧရာမင်း (ဆန်)(သစ်) ၂၄ပြည်ပါ တစ်အိတ်လျှင် ၁၄၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရပါသည်။

    ရေဦးခရိုင်၊ ရေဦးမြို့နယ်မှ ပေါ်ဆန်း (စပါး)(သစ်)  တင်း ၁၀၀လျှင် ကျပ် ၄၃၀၀၀၀၀၊ ပေါ်ဆန်း (ဆန်) (သစ်)၂၄ပြည်ပါ တစ်အိတ်လျှင် ၁၅၀၀၀၀ကျပ်၊ ရွှေဘိုဧရာမင်း(စပါး)(သစ်)  တင်း ၁၀၀လျှင် ကျပ် ၃၃၀၀၀၀၀၊ ဧရာမင်း (ဆန်)(သစ်) ၂၄ပြည်ပါ တစ်အိတ်လျှင် ၁၄၀၀၀၀  ကျပ်ဖြင့် အရောင်း အဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရပါသည်။

     ကလေးခရိုင်၊ ကလေးမြို့နယ်မှ ဧည့်မထ(စပါး) (သစ်)တင်း၁၀၀ လျှင် ၂,၆၅၀,၀၀၀၊ ဧည့်မထ (ဆန်) (သစ်)‌၂၄ပြည်ပါ တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၈၅,၀၀၀၊ ငစိန်(စပါး)(သစ်)တင်း၁၀၀လျှင် ၂၄၅၀,၀၀၀၊ ငစိန် (ဆန်)(သစ်)၂၄ပြည်ပါ တစ်အိတ်မှာ ၇၀,၀၀၀၊ ဧရာမင်း(စပါး)(သစ်) တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၂,၇၀၀,၀၀၀၊ ဧရာမင်း(ဆန်)(သစ်)၂၄ပြည်ပါ တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၉၅,၀၀၀၊ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရပါသည်။

     ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့နယ်မှ ဆင်းဧကရီ(၃)(စပါး) (သစ်) တင်း၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၁,၆၅၀,၀၀၀၊ ဆင်းဧကရီ-၃ ဆန် (သစ်) ၂၄ပြည်တစ်အိတ်မှာကျပ် ၈၅,၀၀၀၊ ဧရာမင်း(စပါး)(သစ်)  တင်း ၁၀၀လျှင် ကျပ် ၃၀၀၀၀၀၀၊ ဧရာမင်း (ဆန်)(သစ်) ၂၄ပြည်ပါ တစ်အိတ်လျှင် ၁၄၈၀၀၀  ကျပ်  ဖြင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ် နေကြောင်း သိရပါသည်။

     မုံရွာခရိုင်၊ မုံရွာမြို့တွင် ဧရာမင်း(စပါး)(သစ်)တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၃,၀၀၀,၀၀၀၊  ဧရာမင်း (ဆန်)(သစ်) ၂၄ပြည် တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၁၃၅၀၀၀၊ ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း(စပါး) (သစ်) တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၃၈၀၀၀၀၀၊ ရွှေဘိုပေါ်ဆန်း (ဆန်)(သစ်) ၂၄ပြည် တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၁၅၀၀၀၀၊ မနောသုခ (စပါး)(သစ်)တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၂၆၀၀,၀၀၀၊  မနောသုခ (ဆန်)(သစ်) ၂၄ပြည် တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၈၈၀၀၀၊ ရွှေဝါထွန်း (စပါး)(သစ်)တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၂၆၀၀,၀၀၀၊  ရွှေဝါထွန်း (ဆန်)(သစ်) ၂၄ပြည် တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၈၅၀၀၀၊ ရွှေသွယ်ရင်  (စပါး)(သစ်)တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၂၆၀၀,၀၀၀၊  ရွှေသွယ်ရင် (ဆန်)(သစ်) ၂၄ပြည် တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၈၅၀၀၀၊ ငစိန်   (စပါး)(သစ်)တင်း ၁၀၀ လျှင် ကျပ် ၂၂၀၀,၀၀၀၊  ငစိန်  (ဆန်)(သစ်) ၂၄ပြည် တစ်အိတ်မှာ ကျပ် ၇၅၀၀၀ ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရပါသည်။

DOCA(စစ်ကိုင်း)

 

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆန်စီးထွက်မှုအခြေအနေ

     မေလ(ပထမ)ပတ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ အခြားတိုင်းဒေသကြီးများသို့  ဆန်စီးထွက်မှုမှာ ရန်ကုန်သို့ အိတ်ရေ ၂၅၀၀၀၊ မန္တလေး သို့ အိတ်ရေ ၂၇၅၀၀၊ နေပြည်တော်သို့ အိတ်ရေ ၂၅၀၀၊ ရှမ်း (တောင်)သို့ အိတ်ရေ ၂၀၀၀၊ မွန်သို့ အိတ်ရေ ၉၀၄၀၊ ကချင်သို့ အိတ်‌ရေ ၈၆၄၀၊ ပခုက္ကူသို့ အိတ်ရေ ၃၀၀၀၊ စုစုပေါင်း အိတ်ရေ (၇၇၆၈၀)  အိတ်၊ တန်အားဖြင့် (၃၈၈၄)စီးထွက်ခဲ့ပြီး ယခု   မေလ(ဒုတိယ)ပတ်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ အခြားတိုင်းဒေသကြီးများသို့  ဆန်စီးထွက်မှုမှာ ရန်ကုန်သို့ အိတ်ရေ ၂၇၅၀၀၊ မန္တလေး သို့ အိတ်ရေ ၃၁၅၀၀၊ နေပြည်တော်သို့ အိတ်ရေ ၃၅၀၀၊ ရှမ်း (တောင်)သို့ အိတ်ရေ ၂၅၀၀၊ မွန်သို့ အိတ်ရေ ၈၁၈၀၊ ကချင်သို့ အိတ်‌ရေ ၂၆၅၀၊ ပခုက္ကူသို့ အိတ်ရေ ၄၀၀၀၊ စုစုပေါင်း အိတ်ရေ (၇၉၈၃၀)  အိတ်၊ တန်အား ဖြင့် (၃၉၉၁) စီးထွက်ခဲ့သည့်အတွက်  ယခင်ပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ယခုပတ်တွင် အိတ်ရေ (၂၁၅၀) အိတ်၊ တန်အားဖြင့် (၁၀၇) ပိုမိုစီးထွက်ခဲ့ပါကြောင်း သိရှိရပါသည်။

DOCA(စစ်ကိုင်း)

မေလ၊ တတိယအပတ်တွင် ကုလားပဲ(V2)ဈေး ဆက်လက်အေးနေ

    စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ ရွှေဘိုခရိုင် ဦးစီးမှူးရုံးအနေဖြင့် ကုန်စည်ဒိုင်များ၏ သီးနှံဈေးနှုန်းများနှင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှု တင်း/တန် စာရင်းတို့ကို အပတ်စဉ်၊ လစဉ်တင်ပြလျက်ရှိပါသည်။

     မတ်လ၊ ဒုတိယအပတ်မှစတင်၍ ရွှေဘိုဈေးကွက်သို့ ကုလားပဲ(V2)များ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ မေလ၊ တတိယအပတ်တွင် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်ဈေးနှုန်းမှာ ကုလားပဲ(V2) တစ်တင်းလျှင် (၇၇၅၀ဝိ/-)ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပြီး တစ်ပတ်အတွင်းအရောင်းအဝယ်ဖြစ်မှုမှာ (၃၀၀)တင်း/ (၉)တန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်အပတ်နှင့် ယခုအပတ်တို့၏ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် ဈေးနှုန်းတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပါက ယခင်အပတ်၌ ကုလားပဲ(V2)တစ်တင်းလျှင် (၇၈၀၀ဝိ/-)ကျပ် ပေါက်ဈေးရှိခဲ့သဖြင့် ယခုအပတ်တွင် ယခင်အပတ်အောက် ကုလားပဲ(V2)တစ်တင်းလျှင်(၅၀ဝိ/-)ကျပ် ဈေးလျော့နည်းခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအပတ်တွင် ကုလားပဲ(V2)များ လက်ကျန်နည်း၍ ဝင်ရောက်မှုနည်းပါးသော်လည်း ဝင်ရောက်သမျှ ပုံမှန်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း ရွှေဘိုမြို့ ပဲ၊ နှမ်းကုန်စည်ဒိုင်ရှိ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုအရ သတင်းရရှိပါသည်။

DOCA(စစ်ကိုင်း)

တောင်ငူခရိုင်၊ ဖြူးမြို့တွင် ဆန်နှင့်ပဲများဈေးကျ

      တောင်ငူခရိုင်၊ ဖြူးမြို့တွင် ဒေသထွက်ပေါ်ဆန်းဆန်မှာ ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ ဧပြီလဝက်ခန့်၌ တစ်အိတ်လျှင် ၁၃၀၀၀၀ကျပ်ရှိခဲ့ရာမှ မေလ၊ ဒုတိယအပတ်တွင် ၁၂၀၀၀၀ကျပ်၊ ဧည့်မထ(မိုး)ဆန်မှာ ဧပြီလဝက်ခန့်၌ တစ်အိတ်လျှင် ၈၀၀၀၀ကျပ်မှ ၈၅၀၀၀ကျပ်အထိရှိခဲ့ရာမှ မေလ၊ ဒုတိယအပတ်တွင် တစ်အိတ်လျှင် ၇၈၀၀၀ကျပ်မှ ၈၀၀၀၀ကျပ်၊ ဧည့်မထ(နွေ)ဆန်မှာ ဧပြီလဝက်ခန့်၌ တစ်အိတ်လျှင် ၇၅၀၀၀ကျပ်မှ ၈၂၀၀၀ကျပ်အထိရှိခဲ့ရာမှ မေလ၊ ဒုတိယအပတ်တွင် တစ်အိတ်လျှင် ၇၀၀၀၀ကျပ်မှ ၇၅၀၀၀ကျပ်အထိဖြင့် ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။

       မိုးစပါးမှာ တင်း၁၀၀လျှင် ကျပ်သိန်း၂၀ဖြင့် ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်နေပြီး နွေစပါးမှာ တင်း၁၀၀လျှင် ၁၈၀၀၀၀၀ကျပ်မှ ၁၉၀၀၀၀၀ကျပ်အထိရှိပါသည်။ ဆန်ကွဲကြီးမှာ တစ်အိတ်လျှင် ၅၀၀၀၀ကျပ်ဖြင့် ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်နေပြီး ဆန်ကွဲအသေးမှာ ဧပြီလဝက်ခန့်၌ တစ်အိတ်လျှင် ၄၆၀၀၀ကျပ်ရှိခဲ့ရာမှ မေလ၊ ဒုတိယအပတ်တွင် တစ်အိတ်လျှင် ၄၅၀၀၀ကျပ်၊ ဖွဲနုမှာ ဧပြီလဝက်ခန့်၌ တစ်အိတ်လျှင် ၁၇၅၀၀ကျပ်ရှိခဲ့ရာမှ မေလ၊ ဒုတိယအပတ်တွင် တစ်အိတ်လျှင် ၁၇၀၀၀ကျပ်ဖြင့် ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။

        မတ်ပဲ(ပိဿာ၃၀ဝင်အိတ်)မှာ ဧပြီလဝက်ခန့်၌ တစ်အိတ်လျှင် ၁၅၄၀၀၀ကျပ်ရှိခဲ့ရာမှ မေလ၊ ဒုတိယအပတ်တွင် တစ်အိတ်လျှင် ၁၄၈၀၀၀ကျပ်၊ ပဲတီစိမ်းမှာ ဧပြီလဝက်ခန့်၌ တစ်အိတ်လျှင် ၁၀၀၀၀၀ကျပ်ရှိခဲ့ရာမှ မေလ၊ ဒုတိယအပတ်တွင် တစ်အိတ်လျှင် ၉၈၀၀၀ကျပ်ဖြင့် ဈေးနှုန်းအနည်းငယ်ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ ပဲလွန်းဖြူမှာ မေလ၊ ဒုတိယအပတ်အတွင်း အရောင်းအဝယ်မဖြစ်ကြောင်း ဖြူးမြို့ ကမ္ဘာကြည်ပွဲရုံမှသိရှိရပါသည်။

DOCA(ပဲခူး)

မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရှိ ဒူးရင်းသီးနှင့် ကြက်မောက်သီးဈေးနှုန်းများ

      မော်လမြိုင်မြို့နယ် ကုန်စည်ဒိုင်၌ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော ဒူးရင်းသီးဈေးနှုန်းများမှာ ယိုးဒယားသီး ၁ ကီလိုလျှင် ၁၃၀၀၀ ကျပ်၊ မြန်မာကိုင်းဆက်သီး ၁ ကီလိုလျှင် ၁၃၀၀၀ ကျပ်၊ မြန်မာသီး(ခြံသီး) ၂ကီလိုခွဲ(အကြီး) ၂၀၀၀၀ ကျပ်၊ မြန်မာသီး(ခြံသီး) ၁ ကီလိုအထက်(အသေး) ၁၀၀၀၀ ကျပ် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

    ကြက်မောက်သီးဈေးနှုန်းများမှာ မြန်မာကိုင်းဆက်သီး ၅၀လုံးလျှင် ၇၀၀၀ ကျပ်၊ မြန်မာသီး (ခြံသီး) ၅၀ လုံးလျှင် ၄၀၀၀ ကျပ် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

DOCA(မွန်)

 

မေလ တတိယပတ်တွင် မော်လမြိုင်မြို့၌ ရောင်းချနေသော စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများ

    မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးဆီ တင်သွင်း/သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်အလိုက် မြို့ကြီးများ၏ စက်သုံးဆီရည်ညွှန်းလက်ကား ဈေးနှုန်းများအား နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

    မော်လမြိုင်မြို့တွင် စက်သုံးဆီဆိုင်များတွင် ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချလျက်ရှိပြီး ဧပြီလ စတုတ္ထပတ်တွင် စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများမှာ ဒီဇယ် (ရိုးရိုး) တစ်လီတာလျှင် (၂၄၈၀) ကျပ်၊ ဒီဇယ် (ပရီမီယံ) တစ်လီတာလျှင် (၂၅၃၀) ကျပ်၊ ဓါတ်ဆီ(92) တစ်လီတာလျှင် (၂၉၁၅) ကျပ်၊ ဓါတ်ဆီ(95) တစ်လီတာလျှင် (၃၀၃၀) ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

    ယခုမေလ တတိယပတ်တွင် စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများမှာ ဒီဇယ် (ရိုးရိုး) တစ်လီတာလျှင် (၂၄၀၅) ကျပ်၊ ဒီဇယ် (ပရီမီယံ) တစ်လီတာလျှင် (၂၄၅၅) ကျပ်၊ ဓါတ်ဆီ(92) တစ်လီတာလျှင် (၂၇၄၅) ကျပ်၊ ဓါတ်ဆီ(95) တစ်လီတာလျှင် (၂၈၄၅) ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချနေသောကြောင့် ယခင်ဧပြီလ စတုတ္ထပတ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဒီဇယ် (ရိုးရိုး) တစ်လီတာလျှင် (၇၅) ကျပ်၊ ဒီဇယ် (ပရီမီယံ) တစ်လီတာလျှင် (၇၅) ကျပ်၊ ဓါတ်ဆီ(92) တစ်လီတာလျှင် (၁၇၀) ကျပ်၊ ဓါတ်ဆီ(95) တစ်လီတာလျှင် (၁၈၅) ကျပ် ဈေးနှုန်းအသီးသီး အနည်းငယ်ကျဆင်းလျှက်ရှိကြောင်း စက်သုံးဆီဆိုင်များမှ သတင်းရရှိသည်။

DOCA(မွန်)

 

တောင်ငူခရိုင်၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ နွေစပါးစံကွက်ရှိ နွေစပါးများ ပန်းတိုင်အထွက်နှုန်းထက်ကျော်လွန်

      တောင်ငူခရိုင်၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်သည် စစ်တောင်းမြစ်ဝှမ်း ရေတော်မိုးတော်ဒေသဖြစ်၍ မိုးစပါး၊ ပဲမျိုးစုံနှင့် ဆီထွက်သီးနှံများ အောင်မြင်စွာစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိသကဲ့သို့ ပဲခူးရိုးမတောင်ပေါ်ရှိ ဆည်ကြီးများ၊ လျှပ်စစ်မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းများကြောင့်လည်း နွေစပါးများအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပါသည်။

          ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ မေလ ၁၄ရက်နေ့တွင် အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ ဥယျာဉ်တော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ သစ်လေးပင်(တောင်)ကွင်းတွင် ခပေါင်းဆည်ရေသောက်မှ မျိုးစေ့ချကိရိယာဖြင့် ထိုင်းနှံကောက် ကောင်းအဆင့် နွေစပါးစိုက်ပျိုးသော တောင်သူလယ်သမားကြီး ဦးမြင့်သိန်း၏ ဧရိယာ (၁.၈၀)ဧကမှ စံကွက်အဖြစ် (၀.၁၀)ဧကအား ရိတ်သိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၁၃၅တင်းနှုန်းထွက်ရှိသဖြင့် ပန်းတိုင်အထွက်နှုန်းထက် ကျော်လွန်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

         စံကွက်ရိတ်သိမ်းပွဲသို့ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ စပါးသီးနှံဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူး၊ တောင်ငူခရိုင်ဦးစီးမှူး၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ တောင်ငူခရိုင်ဦးစီးမှူးနှင့် အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊  စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီဝင်များနှင့် တောင်သူများတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။

DOCA(ပဲခူး)

Pages

Subscribe to RSS - ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုသတင်း