ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုများ

Powered by Drupal
24 Feb 2021

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ဒီ‌ဇင်ဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/ခရိုင်များ CICC တိုင်ကြားမှု ကိစ္စရပ်များ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအား တင်ပြအပ်ပါသည်။

24 Feb 2021

သက်ဆိုင်ရာ၏ထောက်ခံချက်မရှိဘဲ ရောင်းချနေကြောင်း တိုင်ကြားလာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှု

25 Jan 2021

       မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေ တိုင်ကြားသူ (၂) ဦးတို့သည် ၄င်းတို့၏ Account (09-xxxxxxxxx) မှ ငွေ ၁၀၇၁၆၃၅ ကျပ်နှင့် Account (09-xxxxxxxxx) မှ ၁၂၈၄၀ဝဝ ကျပ်တို့ကို ၂၅-၉-၂၀၂၀ ရက် နေ့တွင် အလွဲသုံးစား ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း ခံရသဖြင့် Call Center များသို့ ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၏ Website Complaint သို့ ဆက်သွယ်တိုင်ကြားလာပါသည်။ အဆိုပါတိုင်ကြားမှုအပေါ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံးက အွန်လိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မ

30 Dec 2020

ခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားလာမှုအပေါ် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှု

30 Dec 2020

ပုဂ္ဂလိကကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားလာမှုအပေါ် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှု                        

Pages