ဥပဒေများနှင့် အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ

Powered by Drupal

    ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄၉/၂၀၂၃)ဖြင့် အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်လိုက်သည်-

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၅၁/၂၀၂၃)
(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်)
အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၀/၂၀၂၃)ဖြင့် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို အရေးကြီးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာအားအောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန်လိ

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအထောက်ကူပြုလုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်သည့် အမိန့်အမှတ်၊ ၁/၂၀၂၃ ကို အောက်ပါအတို

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၇)၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ မွန်ပြည်နယ်စားသုံးသူရေးရာကော်မတီအား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁ / ၂၀၂၃ ကို 

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၇)၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူရေးရာကော်မတီအား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၇)၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေစားသုံးသူရေးရာကော်မတီအား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၃/၂၀၂၃

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ  မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူရေးရာကော်မတီကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၂)ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖ

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူရေးရာကော်မတီကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၂၂)ဖြင့် ပြင်ဆင်

Pages