ဆိုင်ကယ်အရစ်ကျဝယ်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုအပေါ် ဖြေရှင်းထားရှိမှုအခြေအနေ

Powered by Drupal

        ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မအူပင်မြို့နယ်နေ တိုင်ကြား သူတစ်ဦးသည် ဆိုင်ကယ်ရောင်းချသည့် ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ ဆိုင်ကယ်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် (၁)လလျှင် ၅၀,၀၀ဝိ/-ဖြင့် (၁၂)လ အကျေပေးသွင်းပြီး ဝယ်ယူခဲ့ရာ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင် စာအုပ်မရရှိသောကြောင့် ကိုယ်စားလှယ်ထံသို့ (၃) ကြိမ်တိုင်တိုင် သွားရောက်ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိသဖြင့် တိုင်ကြားလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။  တိုင်ကြားမှုအပေါ် တိုင်ဦးစီးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက ၆-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခံရသူ (ကိုယ်စားလှယ်)တို့ကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရာ တိုင်ကြားခံရသူ (ကိုယ်စားလှယ်)မှ မူလရောင်းချသော ဆိုင်ကယ်အရောင်းဆိုင်နှင့် ပူးပေါင်း၍ (၁)လအတွင်း အပြီး ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သဖြင့် တိုင်ကြားသူမှလည်း ကျေနပ်မှုရရှိခဲ့ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူ ကျေနပ်မှုရရှိခဲ့ သောကြောင့် တိုင်ကြားမှုကို ပိတ်သိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

DOCA(Consumer)