စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် သီးနှံမျိုးစေ့နှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်း

Powered by Drupal

                   စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် သီးနှံမျိုးစေ့ဝယ်ယူစိုက်ပျိုးပြီး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကြောင့် တိုင်ကြားခဲ့သော အမှုကိစ္စများ ရှိခဲ့ပါသည်။ စားသုံးသူကာကွယ်‌ရေးဥပဒေအရ စားသုံးသူဆိုသည်မှာ ကုန်စည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်မှုအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသူ အတွက်သော်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်၍ ဝယ်ယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ရယူခြင်း၊ ကုန်စည်ချေးငှားခြင်း ပြုလုပ်သူများ သို့မဟုတ် ပေးကမ်းထောက်ပံ့ခြင်းခံရသူများကို ဆိုသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သီးနှံမျိုးစေ့ ဝယ်ယူစိုက်ပျိုးသော တောင်သူ/လယ်သမားအနေဖြင့် စားသုံးသူဥပဒေအရ စားသုံးသူ၏ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်တွင် အကျုံးမဝင်ပေ။ သို့သော် တောင်သူ/လယ်သမားအနေဖြင့် သီးနှံမျိုးစေ့ဝယ်ယူပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အခါ မျိုးစေ့ကုမ္ပက အာမခံထားသည့်အတိုင်း အပင်ပေါက်နှုန်းအပါအဝင် အခြား အချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက နစ်နာသည့် End User ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် ကုစားခွင့် ရရှိသင့်ပေသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနအနေဖြင့် သီးနှံမျိုးစေ့ ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍  တိုင်ကြားမှုအား စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ ကုစားခွင့်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရသည့် တိုင်ကြားမှု(၂)ခု ရှိခဲ့ပါသည်။

                  ပထမတိုင်ကြားမှုမှာ စပါးစိုက်သော ဒေသမှ တောင်သူများသည် ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ မျိုးစပါး ဝယ်ယူစိုက်ပျိုးပြီးနောက် စပါးပင်များ မဖြစ်ထွန်းသဖြင့် ဖြစ်စဉ်တူညီသည့်တောင်သူများ စုစည်းပြီး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနထံသို့ တိုင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော  မျိုးစေ့ဥပဒေတွင်   " မျိုးစေ့ဝယ်ယူအသုံးပြုသူများသည် မျိုးစေ့၏ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု တစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လျှင် မျိုးစေ့တန်ဖိုးအပါအဝင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အကျိုးအမြတ်ငွေဆုံးရှုံးမှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် အညီ မျိုးစေ့ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချသူများထံ လျော်ကြေးတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်" ဟုပါရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်သည့် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး ပြီးနောက် တိုင်ကြားခံရသည့် ကုမ္ပဏီက တောင်သူများသို့  စိုက်ဧကအလိုက် သတ်မှတ် လျော်ကြေးပေးအပ်စေရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

                ဒုတိယတိုင်ကြားမှုမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးသော ဒေသမှ တောင်သူ(၂)ဦး ဦးဆောင်၍  စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနသို့ တိုင်ကြားလာသောကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။ ပန်းဂေါ်ဖီမျိုးစေ့အမျိုးအစားတူ ဝယ်ယူစိုက်ပျိုးခဲ့သော တောင်သူ(၆)ဦး၏စိုက်ခင်းတွင် ပန်းဂေါ်ဖီများအပွင့် ဖြစ်ထွန်းပြီးမှ အရောင်ပြာသွားသဖြင့် ရောင်းချမရတော့ဘဲ နစ်နာဆုံးရှုံးရသဖြင့် မျိုးမကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ရသည်ဟု ယူဆ၍ မျိုးစေ့ဖြန့်ဖြူးသည့် ကုမ္ပဏီအား တိုင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဖြေရှင်းပေးရမည်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနက နစ်နာမှုများကို ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးနေကြောင်း ကြားသိရသဖြင့် ညှိနှိုင်းပေးပါရန် တိုင်ကြားလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးမှူးရုံးအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနသို့ ညှိနှိုင်း၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာ မျိုးကြောင့်သာမဟုတ်ဘဲ   စိုက်ပျိုးချိန်စောသွားခြင်းကြောင့်လည်း  ထိုသို့ ဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မျိုးဖြန့်ဖြူးသည့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် စိုက်ရမည့်အချိန်ကို သေချာသိရှိစေရေး သတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြရန်နှင့် စိုက်ပျိုးမည့်သူများအား သတင်းအချက်အလက်ပြည့်စုံစွာပေးရန် ပျက်ကွက်မှု၊ အပင်ပေါက်နှုန်းကောင်းမည် ဟူသော အာမခံချက်မရှိသကဲ့သို့ သဘောသက်ရောက်နေခြင်းတို့ကြောင့် မျိုးဖြန့်ဖြူးသည့် ကုမ္ပဏီဘက်က တာဝန်ယူပေးရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ နစ်နာသည့် သီးနှံစိုက်ပျိုးသူများသို့ မျိုးစေ့အစားထိုး ပြန်ပေးခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ဆေး၊ မြေဆီထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

DOCA(စစ်ကိုင်း)