အိမ်သုံးလျှပ်စစ် နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ

Powered by Drupal

   နိုင်ငံ                              -    နယူးဇီလန်

   ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည်        -   PowerBank 2600 mAh

   ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ          -         -

   ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ          -        ဌာနဆိုင်ရာမှ ပြန်သိမ်းခိုင်းခြင်း။

   ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း     -   အပူလွန်ကဲပြီး မီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်း။

   ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်               -         ၂ - ၉ - ၂၀၁၆