စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၌ စားသုံးသူများ၏ နစ်နာမှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုများ

Powered by Drupal

        စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနအနေဖြင့် စားသုံးသူပြည်သူများ ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိစေရန်မျှော်မှန်း၍ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်များတွင် စားသုံးသူကာကွယ်ပေးရေးလုပ်ငန်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ စားသုံးသူပြည်သူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ စားသုံးခြင်း၊သုံးစွဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် စားသုံးသူကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေပါ စားသုံးသူအခွင့်အရေးများကို သိရှိရယူနိုင်စေရန် နေရာဒေသမရွေး အသိပညာပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပြီး စားသုံးသူများနစ်နာမှုရှိပါက စားသုံးသူသတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် တိုင်ကြားမှုလက်ခံဆောင်ရွက်ရေးစင်တာ(CICC)များသို့ တိုင်ကြားနိုင်ပြီး နှစ်ဘက်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းလျက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆောင်ရွက် နေခြင်းကြောင့် စားသုံးသူ၏အခွင့်အရေးများနှင့်တာဝန်များကို သိရှိ၍ အချိန်နှင့် တပြေးညီ မျှတညီညွတ်မှုရှိစေရန် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။

                    စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနအအနေဖြင့် တိုင်ကြားမှုအများဆုံးမှာ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်ပြီး စားသောက်ကုန် ၊ ကုန်ပစ္စည်း၊  အခြားဟူ၍ တိုင်ကြားမှုအမျိုးအစားများ ခွဲခြားဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စားသုံးသူသတင်းပြန်ကြားရေးနှင့်တိုင်ကြားမှု လက်ခံဆောင်ရွက်ရေးစင်တာ(CICC)ရုံးတွင် တိုင်ကြားမှုများကို ၂၀၁၈/၂၀၁၉  မှ ၂၀၂၀ / ၂၀၂၁/၂၀၂၂ထိ တိုင်ကြားမှုစုစုပေါင်း(၁၆၈)မှုရှိပြီး၊(၁၆၅)မှုကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တိုင်ကြားမှုများကို ဝန်ဆောင်မှု၊ စားသောက်ကုန်၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ အခြားဟူ၍ ခွဲခြားထားပြီး အများဆုံးတိုင်ကြားမှုမှာ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများပြီး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်ကျန်အမှု(၃)ခုမှာ လယ်ယာသုံးစက်ကရိယာကုန်ပစ္စည်း ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ကြောင်း တိုင်ကြားသူများမှာ ကသာခရိုင်ကဖြစ်၍  ယနေ့အချိန်ထိ ကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေများ ၊ လုံခြုံရေး အခြေအနေများကြောင့် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း ၊ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများဖြတ်တောက်ထားခြင်းများကြောင့် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရန် ကျန်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း  သိရှိရပါသည်။

                   စားသုံးသူပြည်သူများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုခွင့်နှင့် ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်  နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများရှိပါက စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန ၊ စားသုံးသူသတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် တိုင်ကြားမှု လက်ခံဆောင်ရွက်ရေးစင်တာ (CICC )ရုံးသို့ တိုင်ကြားခြင်းများအား ဌာနမှ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

DOCA(စစ်ကိုင်း)