ပြည်ပဆန်သတင်း (၂၁-၃-၂၀၂၄ မှ ၂၈-၃-၂၀၂၄ အထိ)

Powered by Drupal

       ထိုင်းဆန်စျေးနှုန်းများမှာ ၁၀၀ မှတ် ဘီဂရိတ်ဆန်တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၁၅ ဖြင့် လည်းကောင်း ၂၅ မှတ် ဆန်တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၇၂ ဖြင့်လည်းကောင်း ပေါင်းဆန်စျေးနှုန်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ  ၆၀၆ ဖြင့် စျေးနှုန်း အနည်းငယ်ကျဆင်းလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

       ဗီယက်နမ် ဆန်ဈေးနှုန်းများမှာ ၅ မှတ်ဆန်တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၈၆ ဖြင့် လည်း ကောင်း ၂၅ မှတ် ဆန်တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၆၂ ဖြင့် ဈေးအနည်းငယ် ကျဆင်းသွားပြီး ဆန်ကွဲစျေးနှုန်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။

        အိန္ဒိယဆန်စျေးနှုန်းများမှာ ၅ မှတ် ဆန်နှင့် ၂၅ မှတ်ဆန် ဈေးနှုန်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ ပေါင်းဆန် တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၅၅ ဖြင့် စျေးနှုန်း မြင့်တက်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

       ပါကစ္စတန်ဆန်စျေးနှုန်းများမှာ ၅ မှတ် ဆန်တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀၉ ဖြင့် ဈေး အနည်းငယ်မြင့်တက်သွားပြီး ၂၅ မှတ် ဆန်တစ်တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၆၂ ဖြင့် ဈေးနှုန်း ကျဆင်းလျက်ရှိပြီး ပေါင်းဆန်စျေးနှုန်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၂၂ ဖြင့် ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်လျက်ရှိပြီး ဆန်ကွဲ စျေးနှုန်း ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။

 

DOCA(ရန်ကုန်)