ပင်မသီးနှံရာသီမှ စပါးတန်ချိန် ၂.၆ သန်းကျော်ထွက်ရှိရန် သီရိလင်္ကာအစိုးရ ခန့်မှန်း

Powered by Drupal

          သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် အဓိကသီးနှံရာသီ၌ ဒီဇင်ဘာလအထိ စိုက်ပျိုးထားရှိပြီးဖြစ်သော ဧရိယာ အပေါ် အခြေခံလျက် မဟာရာသီစပါး ရိတ်သိမ်းမှုမှာ မက်ထရစ်တန်ချိန် ၂.၆၁ သန်းခန့် ထွက်ရှိနိုင်မည်ဟု သီရိလင်္ကာစိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

          မဟာရာသီစပါး စိုက်ပျိုးထားရှိမှုမှာ ယခင်နှစ်ကထက် ၄.၀% တိုးတက်လျက် ဧရိယာ ၇၈၄,၃၅၇ ဟက်တာရှိပြီး သီးနှံရာသီအတွက် စိုက်ပျိုးရန် လျာထားချက်အပေါ် ၉၁% စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

          ယခုနှစ်မဟာရာသီတွင် အယ်လ်နီညိုရာသီဥတု၌ ပုံမှန်တွေ့ရလေ့ရှိသည့်အတိုင်း  မိုးရွာ သွန်းမှု အားကောင်းခဲ့ပြီး သီးနှံအထွက်နှုန်းကောင်းမွန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ သို့သော် စပါးစိုက် ဧရိယာ ၃၆၉၇၂ ဟက်တာခန့်မှာ ရေကြီးမှုနှင့် ပိုးမွှားများ ကျရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထား သည်။

          မျိုးစေ့စပါးအတွက် ချန်လှပ်ထားပြီးနောက် ကြိတ်ခွဲနိုင်သည့် စပါးမှာ မက်ထရစ်တန် ၂.၄၀ သန်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မဟာရာသီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုမှ ဆန် မက်ထရစ်တန် ၁.၆၃ သန်း ထွက်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၁ လပျမ်းမျှ ဆန်စားသုံးမှု ၂၁၁၉၃၀ မက်ထရစ်တန်ကို အခြေခံတွက်ချက်ပါက  မဟာရာသီမှ ဆန်ထုတ်လုပ်မှုသည် လပေါင်း ၇.၇၁ လခန့် စားသုံးရန် လုံလောက်မှုရှိမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

          သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ စပါးထွက်ရှိမှုနည်းပါးသည့် ယာလရာသီမှ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စပါးထွက်ရှိမှု များပြားသည့် မဟာရာသီမှ ထုတ်လုပ်မှုတို့ဖြင့် ရာသီနှစ်ခု၏ စုစုပေါင်း စပါးထွက်ရှိမှုသည် မက်ထရစ်တန် ၄.၄၅ သန်းရှိပြီး ဆန်တန်ချိန် ၂.၇၆ သန်း ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ သို့ဖြစ်ရာ တစ်နှစ်အတွက် စုစုပေါင်း ဆန်လိုအပ်ချက်မှာ မက်ထရစ်တန်ချိန် ၂.၅၄ သန်း အပေါ် လုံလောက်စွာ ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ 

Source: Economy Next, 31 January 2024