အိမ်ရာတိုက်ခန်း ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားလာခြင်းအပေါ် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုအခြေအနေ

Powered by Drupal

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေ တိုင်ကြားသူများသည် အိမ်ရာတိုက်ခန်းများ ဝယ်ယူမှု၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံထားသည့်ကာလအတွင်း ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှုမရှိခြင်း၊ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိခြင်း၊ ကြော်ငြာတွင် ဖော်ပြထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိခြင်း၊ အခွန်အခများ ပိုမိုကောက်ခံနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနသို့ ဆက် သွယ်တိုင်ကြားလာပါသည်။ တိုင်ကြားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဦးစီးမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော်လည်း ပြေလည်မှုမရရှိခဲ့သဖြင့် စားသုံးသူရေးရာကော်မတီသို့ တင်ပြခဲ့ရာ အိမ်ရာတိုင်ကြားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ထိရောက်စွာ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါဝင်သည့် “အိမ်ရာစီမံကိန်းများ၊ တိုက်ခန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့” အား ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး တိုင်ကြားမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ခေါ်ယူညှိနှိုင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် အိမ်ရာတိုင်ကြားမှု(၁၅)မှုအား ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် ဖြေရှင်း ခြင်းထက် သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် တရားမကြောင်းအရ တရားစွဲဆို၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခြင်းက ပိုမိုသင့်တော်ကြောင်းကို ၉-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် စားသုံးသူရေးရာကော်မတီ အစည်းအဝေး(၂/၂၀၂၂)သို့ တင်ပြခဲ့ရာ တိုင်ကြားသူများ၏ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကို ငဲ့ညာသောအားဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ တင်ပြ၍ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အတွက် တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၄/၂၀၂၃)တွင် “အိမ်ရာတိုင်ကြားမှု (၁၅)မှုအား စုပေါင်း အဆောက်အဦပိုင်ဥပဒေအရ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်သွားရန်” ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သဖြင့်  အဆိုပါတိုင်ကြားမှုအား စုပေါင်းအဆောက် အဦပိုင်ဥပဒေအရ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ယင်းဥပဒေအား အဓိကကိုင်တွယ် ကျင့်သုံးနေ သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနထံသို့ အမှုလွှဲပြောင်း ပေးပို့ခဲ့ပြီး တိုင် ကြားမှုကို ၃-၈-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

DOCA (Consumer)