စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ

Powered by Drupal

နိုင်ငံ                                          -      ဗီယက်နမ်

ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည်                 -      HAAGEN-DAZS Ice Cream

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ                    -      ပြင်သစ်နိုင်ငံ

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                     -     စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မှဆန္ဒအလျောက်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း-     ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးမှ ထုတ်လုပ်လိုက်သော Vanilla အရသာရှိသည့် ရေခဲမုန့်၏ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွင် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသည့် လက္ခဏာတစ်ရပ်ကို တွေ့ရှိရသည့်အတွက် ယင်းအမျိုးအစားရေခဲမုန့်များကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းဖြင့်                                                                        ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှုအား ကာကွယ်ရန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်                -             ၁၀.၈.၂၀၂၂

နိုင်ငံ                                                      -         အင်ဒိုနီးရှား

ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည်                                -         Food Supplement, Brand : Spartax

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ                                  -         အင်ဒိုနီးရှား

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                                  -         ဌာနဆိုင်ရာမှပြန်သိမ်းခိုင်းခြင်း။

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း                  -       အစာထဲတွင်ပါဝင်သော Hydroxythiohomo Sildenafil ဓာတုပစ္စည်းသည် အကြားနှင့် အမြင်အာရုံချို့တဲ့ခြင်း၊

                                                                     လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးဖောက်ပြန်ခြင်းအပြင် သေစေနိုင်ခြင်း။

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်                             -         ၁ - ၃ - ၂၀၁၅

အသိပေးသည့်နေ့ရက်                                -         ၁၅ - ၅ - ၂၀၁၅
 

နိုင်ငံ                                                     -         အင်ဒိုနီးရှား

ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည်                                -         Apple Granny Smith

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ                                  -         အမေရိကန်

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                                  -         ရောင်းချဖြန့်ဖြူးခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်း။

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း                     -        Listeria monocytogenes အမည်ရှိရောဂါပိုးဝင်စေခြင်း။

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်                             -         ၁ - ၁ - ၂၀၁၅

အသိပေးသည့်နေ့ရက်                                -         ၁၅ - ၅ - ၂၀၁၅

နိုင်ငံ                              -    နယူးဇီလန်

ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည်        -    Bundaberg Ginger Beer – 375ml Bottles

ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ          -         -

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ          -        ဌာနဆိုင်ရာမှ ပြန်သိမ်းခိုင်းခြင်း။

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း     -   ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်း။

ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်               -         ၇ - ၅ - ၂၀၁၆

Pages