စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ

Powered by Drupal

နိုင်ငံ                                          -         မြန်မာ

ကုန်စည်အမျိုးအစား                      -         ပဲကြီးလှော်

ကုန်စည်အမည်                            -         ဇယန်းရွှေတောင် (Plastic Pack)

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                      -         စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း  -         ခွင့်မပြုဆိုးဆေး Auramine O ပါဝင်နေပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်                    -         ၁၅.၈.၂၀၂၂

သတင်းအရင်းအမြစ်                      -         အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံ                                          -         မြန်မာ

ကုန်စည်အမျိုးအစား                      -         ကိုလာအရသာအချိုရည်

ကုန်စည်အမည်                            -         SunLight (Plastic Bottle)

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                      -         စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း  -         Sodium Cyclamate သတ်မှတ် ပမာဏထက် ပိုမိုသုံးစွဲထားပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်                    -         ၁၅.၈.၂၀၂၂

သတင်းအရင်းအမြစ်                      -         အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံ                                          -         မြန်မာ

ကုန်စည်အမျိုးအစား                      -         ငရုတ်ဆီ

ကုန်စည်အမည်                            -         Lucky Tiger (Plastic Pack)

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                      -         စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း  -         Benzoic acid သတ်မှတ်ပမာဏထက် ပိုမိုသုံးစွဲထားပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်                    -         ၁၅.၈.၂၀၂၂

သတင်းအရင်းအမြစ်                      -         အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံ                                          -         မြန်မာ

ကုန်စည်အမျိုးအစား                      -         ငရုတ်ဆီ

ကုန်စည်အမည်                            -         ခြင်္သေ့မင်း (Plastic Pack)

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                      -         စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း  -         Benzoic acid သတ်မှတ်ပမာဏထက် ပိုမိုသုံးစွဲထားပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်                    -         ၁၅.၈.၂၀၂၂

သတင်းအရင်းအမြစ်                      -         အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

နိုင်ငံ                                          -         မြန်မာ

ကုန်စည်အမျိုးအစား                      -         စတော်ဘယ်ရီအရသာ အချိုရည်

ကုန်စည်အမည်                            -         ABC (rainbow) (30g/Plastic Bottle)

ဆောင်ရွက်သည့်ပုံစံ                      -         စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်ဟု ထုတ်ပြန်ခြင်း

ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းအရင်း  -         Sodium Cyclamate သတ်မှတ် ပမာဏထက် ပိုမိုသုံးစွဲထားပါသည်။

ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ရက်                    -         ၁၅.၈.၂၀၂၂

သတင်းအရင်းအမြစ်                      -         အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန

Pages