Main menu

ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်သည့် လိပ်စာများ

Powered by Drupal
စဉ် တိုင်ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ခရိုင် CICC
ဖုန်းနံပါတ်
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ နေပြည်တော် ၀၆၇-၃ ၅၅၀ ၄၂၉
၀၆၇-၃၂၂ ၀၅၁
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး
အရှေ.ပိုင်းခရိုင်
အနောက်ပိုင်းခရိုင်
တောင်ပိုင်းခရိုင်
မြောက်ပိုင်းခရိုင်
၀၁-၂၄၅ ၀၈၆
၀၁-၂၉၉ ၅၇၅
၀၁-၆၅၆ ၁၉၃
၀၅၆-၂၁၀ ၃၉/ ၂၁၀ ၆၅
၀၁-၆၄၀ ၁၃၇
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီမှူးရုံး
တောင်ငူခရိုင်
ပြည်ခရိုင်
သာယာဝတီခရိုင်
၀၅၂-၂၂၂၁၂၄၉
၀၅၄-၂၃၀၃၁
၀၅၃-၂၈၀၂၀
၀၅၃-၃၂၀၀၅
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး
ဟင်္သာတခရိုင်
မအူပင်ခရိုင်
ဖျာပုံခရိုင်
မြောင်းမြခရိုင်
လပွတ္တာခရိုင်
၀၄၂-၂၁၀၇၈/၂၄၅၂၃
၀၄၄-၂၁၀၂၂
၀၄၅-၃၀၆၈၉
၀၄၅-၄၀၄၃၈
၀၄၂-၇၀၁၂၃
၀၄၂-၈၀၄၁၄
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး
မုံရွာခရိုင်ရုံး
ကလေးခရိုင်
ကသာခရိုင်
စစ်ကိုင်းခရိုင်
ရွှေဘိုခရိုင်
ယင်းမာပင်ခရိုင်
၀၇၁-၂၁၅၄၇/၂၁၀၂၀
၀၇၁-၂၂၉၂၄
၀၇၅-၂၁၀၂၉
၀၇၅-၂၀-၂၅၀၆၂
၀၇၂-၂၁၁၇၉
၀၇၅-၂၁၀၈၀
၀၇၁-၇၃၁၄၈
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး
ကျောက်ဆည်ခရိုင်
မြင်းခြံခရိုင်
မိတ္တီလာခရိုင်
၀၂-၄၀၃၆၃၄၀,၀၂-၄၀၂၈၃၅၁၅၄
၀၆၆-၂၀၅၀၃၀၁
၀၆၆-၂၁၀၆၄
၀၆၄-၂၃၁၀၂, ၂၃၀၉၃

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး
ပခုက္ကူခရိုင်

မင်းဘူးခရိုင်

၀၆၃-၂၀၂၃၁၉၆,၀၉-၄၂၀၇၂၆၅၉၆
၀၆၂-၂၁၁၆၂,၀၉-၂၅၆၀၃၉၉၅၀

 

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး ၀၅၉-၂၀၂၁၀၅၆,၀၅၉-၂၀၂၁၂၀၄
ကချင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
မိုးညှင်းခရိုင်
ဗန်းမော်ခရိုင်
၀၇၄-၂၂၄၅၉/၂၂၃၃၅
၀၇၄-၆၀၀၂၈
၀၇၄-၅၀၅၂၃
၁၀ ကယားပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၀၈၃-၂၂၂၁၄၉၇
၀၈၃-၂၂၂၁၀၀၅
၀၉-၄၃၀၈၂၇၁၄
၁၁ ကရင်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၀၅၈-၂၁၀၄၁
၁၂ ချင်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး ၀၇၀-၂၁၈၇၃
၁၃ မွန်ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံး
သထုံခရိုင်
၀၅၇-၂၄၃၁၈
၀၅၇-၄၀၀၂၃
၁၄ ရခိုင်(စစ်တွေ)
သံတွဲခရိုင်
ကျောက်ဖြူခရိုင်
၀၉-၂၅၄၀၉၆၇၀၇
၀၄၃-၂၀၆၅၂၃၂
၀၉-၄၀၀၀၂၁၇၃၂
၁၅ ရှမ်း(တောင်)
တောင်ကြီးခရိုင်
၀၈၁-၂၀၆၈၀၄
၀၈၁-၆၀၁၂၆
၁၆ ရှမ်း(မြောက်)လားရှိုးခရိုင်
မူဆယ်ခရိုင်
ကျောက်မဲခရိုင်
၀၈၂-၂၂၀၃၄၉၃
၀၈၂-၅၁၅၉၃/ ၀၉-၂၅၀၉၁၇၆၅၂
၀၈၂-၄၀၀၆၃/၉၅
၁၇ ရှမ်း(ရှေ့) ကျိုင်းတုံခရိုင် ၀၈၄-၂၁၀၃၄