Main menu

ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

Powered by Drupal

ဖွံဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

  • ပို့ကုန်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
    • မြန်မာပဲတီစိမ်းများအား ဥရောပနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ရာတွင် ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အညီ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် တင်ပို့သွားနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ
    • ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ Processor စစ်ဆေးခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများမှ ပဲတီစိမ်း တင်ပို့မှု တန်ချိန်စာရင်း
    • မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆန်များ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ပို့နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ
  • အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရမှု ရှိစေရေးနှင့် SPS ကိုက်ညီရေးဆောင်ရွက်ခြင်း