စားသုံးသူများအိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုမှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလုပ်ငန်း

Powered by Drupal
Tue, 04/05/2022 - 15:45 -- admin

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ်၊ တင်သွင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိသည့်  အိမ်သုံးလျှပ်စစ် နှင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ အား အရည်အသွေးအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိရာ စားသုံးသူဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် အာဆီယံဒေသတွင်း အပြန်အလှန်လက်ခံ အသိအမှတ် ပြုသည့် အစီအစဉ် (ASEAN EEE MRA ) နှင့် စည်းမျဉ်းများအား တစ်ပြေးညီသတ်မှတ်ရေး အစီအစဉ် (AHEEERR) တို့တွင် လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက် အိမ်သုံးလျှပ်စစ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ ဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံစိတ်ချရမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း ( EEE Safety Regulation) ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
** .pdf file များ upload ပြုလုပ်၍ ရလိုပါသည်။