ပြည်ပမှ သံနှင့်သံမဏိတင်သွင်းမှုများအပေါ် စံချိန်စံညွှန်းများသတ်မှတ်ပြီး စစ်ဆေးမှုများ‌ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးလုပ်ငန်း

Powered by Drupal
Tue, 04/05/2022 - 15:47 -- admin

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ သံနှင့် သံမဏိထုတ်ကုန်များကို အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲ ပြည်ပမှ တင်သွင်းနေမှု ကြောင့် ပြည်တွင်းစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူး၊ ရောင်းချနေသော သံနှင့်သံမဏိ ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် စိန်ခေါ်မှု၊ အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေကြရသဖြင့် ပြည်ပမှ သံနှင့် သံမဏိပစ္စည်းများ တင်သွင်းမှုအပေါ် စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ပြီး စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လေ့လာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအစုအဖွဲ့ကို အဖွဲ့ဝင်(၂၂)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းတာဝန် (၇) ရပ် ချမှတ်ခဲ့ကာ ၎င်းလုပ်ငန်းတာဝန်များအား အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။